Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “Życzenia urodzinowe dla Mileo Baby”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Życzenia urodzinowe dla Mileo Baby” i nazywany jest również: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Mileo Baby

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na Instagramie Mileo Baby – w dniach 2-8.11.2020 r.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest 2x bon podarunkowy o wartości 120 zł – z wysyłką wyłącznie na terenie Polski.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 2-8.11.2020 do północy doda pod postem konkursowym (na Instagramie) komentarz odpowiadający na pytanie konkursowe ”Najciekawsze życzenia urodzinowe dla Mileo Baby”. Liczyć się będzie kreatywność. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się firmą Mileo Baby w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

6. Fundatorem nagrody jest Mileo Baby

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 



do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl